+420 272 650 560

Pondělí – Pátek: 8:00 – 16:00

Služby pro RTG pracoviště

Pro naše zákazníky již více než 28 let

Zajištujeme:

záruční i pozáruční servis RTG techniky v rozsahu svých oprávnění

instruktáže pro obsluhu RTG v rozsahu svých oprávnění

montáže i starší RTG techniky v rozsahu svých oprávnění

servis vyvolávacích automatů

demontáže a likvidace vyřazené RTG techniky

provádění PBTK v rozsahu svých oprávnění

provádění periodických elektro revizí

soustavný dohled nad RO

spolupráci při vypracování dokumentací pro SÚJB

projekty pro přestavbu pracoviště (včetně statických posudků)

osobní dozimetrii (ve spolupráci s akreditovanou firmou NUVIA Dosimetry, s.r.o.)

Provádíme:

PBTK v rozsahu svých oprávnění

periodické elektro revize

provádění zkoušek dlouhodobé stability

měření neužitečného (rozptýleného) záření

zkoušky provozní stálosti RTG přístrojů

zkoušky provozní stálosti osobních ochranných pomůcek

Zajištění osobní dozimetrie

Osobní celotělová dozimetrie

Monitorování zajišťujeme filmovými nebo termoluminiscenčními dozimetry. Dozimetry jsou uzavřeny v plastových kazetách a jsou nošeny na referenčním místě – levá strana hrudníku. Dozimetry se mění buď měsíčně, nebo čtvrtletně – podle nastaveného programu monitorování. Dozimetry zasíláme poštou vždy ke sjednanému datu.

Filmové dozimetry nám umožňují kromě dávky určit navíc:

dominantní směr, odkud byl dozimetr ozářen

druh a energii záření

časový charakter ozáření (krátkodobé vs. dlouhodobé)

Filmové dozimetry archivujeme a je možné je v případě nutnosti opětovně vyhodnotit.

Osobní prstová dozimetrie

Monitorování zajišťujeme termoluminiscenčními dozimetry uzavřenými v prstýnkových pouzdrech určených k nošení na prstu. Prstová dozimetrie je doplňková služba k celotělové dozimetrii. Dozimetry se mění buď měsíčně, nebo podle nastaveného programu monitorování. Dozimetry zasíláme poštou vždy ke sjednanému datu.

Dozimetrie oční čočky

Monitorování zajišťujeme filmovými dozimetry. Dozimetry jsou uzavřeny v plastových kazetách a jsou nošeny na čelence uprostřed čela. Dozimetry se mění buď měsíčně, nebo čtvrtletně – podle nastaveného programu monitorování. Dozimetrie oční čočky je doplňková služba k celotělové dozimetrii. Dozimetry zasíláme poštou vždy ke sjednanému datu.