– záruční i pozáruční servis v rozsahu svých oprávnění
– instruktáže pro obsluhu RTG v rozsahu svých oprávnění
– montáže i starší RTG techniky v rozsahu svých oprávnění
– demontáže a likvidace vyřazené RTG techniky
– provádění PBTK v rozsahu svých oprávnění
– provádění periodických elektro revizí
– provádění zkoušek dlouhodobé stability
– provádění zkoušek provozní stálosti RTG přístrojů
– provádění zkoušek provozní stálosti osobních ochranných pomůcek
– zajištění soustavného dohledu nad RO
– spolupráce při vypracování dokumentací pro SÚJB
– zajištění osobní dozimetrie :
osobní dozimetrii zajišťujeme ve spolupráci s akreditovanou firmou NUVIA Dosimetry , s.r.o.


Osobní celotělová dozimetrie
Monitorování zajišťujeme filmovými nebo termoluminiscenčními dozimetry.
Dozimetry jsou uzavřeny v plastových kazetách a jsou nošeny na referenčním místě – levá strana hrudníku.
Dozimetry se mění buď měsíčně, nebo čtvrtletně – podle nastaveného programu monitorování.
Dozimetry zasíláme poštou vždy ke sjednanému datu.
– Filmové dozimetry nám umožňují kromě dávky určit navíc:
– dominantní směr, odkud byl dozimetr ozářen
– druh a energii záření
– časový charakter ozáření (krátkodobé vs. dlouhodobé)
Filmové dozimetry archivujeme a je možné je v případě nutnosti opětovně vyhodnotit.


Osobní prstová dozimetrie
Monitorování zajišťujeme termoluminiscenčními dozimetry uzavřenými v prstýnkových pouzdrech určených k nošení na prstu.
Prstová dozimetrie je doplňková služba k celotělové dozimetrii.
Dozimetry se mění buď měsíčně podle nastaveného programu monitorování.
Dozimetry zasíláme poštou vždy ke sjednanému datu.


Dozimetrie oční čočky
Monitorování zajišťujeme filmovými dozimetry.
Dozimetry jsou uzavřeny v plastových kazetách a jsou nošeny na čelence uprostřed čela.
Dozimetry se mění buď měsíčně, nebo čtvrtletně – podle nastaveného programu monitorování.
Dozimetrie oční čočky je doplňková služba k celotělové dozimetrii.
Dozimetry zasíláme poštou vždy ke sjednanému datu.
Filmové dozimetry nám umožňují kromě dávky určit navíc:
dominantní směr, odkud byl dozimetr ozářen
druh a energii záření
časový charakter ozáření (krátkodobé vs. dlouhodobé)
Filmové dozimetry archivujeme a je možné je v případě nutnosti opětovně vyhodnotit.Zaslat poptávku